Διαπραγματευτής - Γεώργιος Κοντός - Διαπραγματεύσεις με Τράπεζες - Funds - Servicers - Εισπρακτικές