ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών - εξωδικαστικού μηχανισμού - ρύθμισης οφειλών

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών - εξωδικαστικού μηχανισμού - ρύθμισης οφειλώνΟ Εξωδικαστικος Μηχανισμος Ρυθμισης Οφειλων είναι λύση όλα σε ένα. Μιλάμε για μια ολιστική λύση είτε έχετε διαφορές σε δάνεια, είτε οφειλές προς Δημόσιο & Ασφαλιστικά ταμεία.

Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής. Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη.

Επίσης αν έχετε δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορείτε και να τα ρυθμίσετε μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο και αποφύγετε την προσφυγή στα δικαστήρια.

 

Η πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών μπορεί να δώσει ουσιαστική – ολιστική λύση. Ο Εξωδικαστικος Μηχανισμος Ρυθμισης Οφειλων είναι μια Ηλεκτρονική Διαδικασία για τη Ρύθμιση Οφειλών.

Ρυθμίστε τις οφειλές σας προς πιστωτές – τράπεζες, διαχειριστές δανείων, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ – εύκολα και γρήγορα μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών - εξωδικαστικού μηχανισμού - ρύθμισης οφειλώνΟ Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης έχει σαν πρώτη προϋπόθεση να μη χρωστάμε πάνω από το 90% του ποσού των οφειλών μας σε μία τράπεζα ή fund. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών έχει αυτή την προϋπόθεση μόνο για να γίνει ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες & fund.

Σε ότι αφορά το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ρυθμίζονται ανεξάρτητα από αυτό. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να χρωστάμε συνολικά πάνω από 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές μας.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη μας στη διαδικασία. Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός δεν προβλέπει κάποια προθεσμία ένταξης .

Το σημαντικό είναι ότι προβλέπει κούρεμα 90% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Όλα τα παραπάνω βασίζονται (α) στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη και (β) στα έσοδα και έξοδα του Οφειλέτη.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Εξωδικαστικος Μηχανισμος προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης έως:
– 420 δόσεις για οφειλές προς Τράπεζες & Διαχειριστές δανείων (Funds) και
– 240 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, με δυνατότητα διαγραφών.
 
Πλεονεκτήματα
 

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών είναι μια διαδικασία κατά την οποία ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο).

Επίσης, όλοι οι πιστωτές γνωρίζουν τις συνολικές οφειλές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη.

Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης, ώστε τελικά ο οφειλέτης να καταφέρει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής. Η διευθέτησή των οφειλών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
 
Πλεονεκτήματα
 

Ο Εξωδικαστικος Μηχανισμος Ρυθμισης Οφειλων αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν τη πτώχευση. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να γίνουν και ρυθμίσεις κόκκινων δανείων.

Αν η πλειοψηφία των πιστωτών έρθει σε συμφωνία, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

 

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών.

Για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Ειδικά για τις τράπεζες και τα fund η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη (240 δόσεις), αναλόγως με την ύπαρξη ή όχι προσημείωσης.