Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Οι παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκονται καθημερινά σε μια ασφυκτική πίεση από τράπεζες και funds, που τους ζητούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό των στεγαστικών δανείων που έλαβαν κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα. Πρόκειται, για στεγαστικά δάνεια ύψους 60.000 ευρώ που χορηγήθηκαν από το 1990 έως το 2004 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ήταν δάνεια με κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια και όχι τόσο με τραπεζικά κριτήρια.

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Στην διάρκεια της κρίσης, πολλά από αυτά τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σταμάτησαν να εξυπηρετούνται. Η κυβέρνηση, εν μέσω της πανδημίας με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έδωσε το «πράσινο φως» στα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τις πιέσεις τους προς τους δανειολήπτες αυτούς, απειλώντας ότι θα μεταβιβάσουν τις οφειλές τους στις ΔΟΥ ή ότι θα λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή κατάσχεσης. Σήμερα χιλιάδες παλιννοστούντες με δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αγωνιούν ότι θα χάσουν το σπίτι τους.

Ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020) προβλέπει ρητά ότι δύναται να ρυθμιστούν και τα δάνεια στα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η ρύθμιση για Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δύναται να επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και να περιλαμβάνει:

Α. μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:
• προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
• προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:
• να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
• η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Β. το υπόλοιπο μέρος της οφειλής δύναται να ρυθμιστεί, ως εξής:
• Σε έως 240 δόσεις, εάν το Ελληνικό Δημόσιο εγκρίνει το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης της τράπεζας/διαχειριστή δανείου. Τότε το Δημόσιο πληρώνει τον πιστωτή και ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει ισόποση οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΑΑΔΕ.
• Σε έως 420 δόσεις, εάν το Ελληνικό Δημόσιο απορρίψει το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης της τράπεζας/διαχειριστή δανείου. Τότε η οφειλή παραμένει στην τράπεζα/διαχειριστή δανείου.

Εάν ο πιστωτής έχει υποβάλλει αίτηση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τότε πριν την αποπληρωμή του από το Κράτος, θα πρέπει πρώτα να διενεργηθεί ειδικός έλεγχος περί τήρησης των όρων εγγύησης. Έως ότου ολοκληρωθεί ο εν λόγω έλεγχος του Δημοσίου, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, διότι η οφειλή παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα που χορήγησε το δάνειο ή σε διαχειριστή δανείων.

Εάν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Κράτους και διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι όροι της εγγύησης, τότε το Κράτος αποπληρώνει την οφειλή προς την τράπεζα ή διαχειριστή δανείων και ταυτόχρονα βεβαιώνει ισόποσο ποσό οφειλής στην ΑΑΔΕ. Ως εκ τούτου ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει την εν λόγω οφειλή, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή διμερώς με την ΑΑΔΕ μέσω των ειδικών διμερών ρυθμίσεων και εξόφληση σε έως 120 δόσεις.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Νόμος 4549/2018 (άρθρο 103)
Νόμος 4818/2021 τροποποιήσεις Ν.4738/2020 (άρθρα 34-39) περί ρύθμισης δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου
Νόμος 4738/2020 άρθρο 293 ρύθμιση δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου που έχουν βεβαιωθεί στο δημόσιο
Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων» (Αρ. Απόφασης 2/94253/0025, ΦΕΚ 5960/Β’/31.12.2018)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερωτήματα σχετικά με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων (ΓΛΚ_1 και ΓΛΚ_2)

Γεώργιος Φ. Κοντός
Είμαι ο Γεώργιος Φ. Κοντός, Επαγγελματίας Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής (Certified Professional Negotiator® – CPN). Διαθέτω την πλήρη εκπαίδευση από την Ακαδημία Επαγγελματιών Διαπραγματευτών (Academy of Professional Negotiators) των ΗΠΑ-Καναδά. Επιπλέον παρακολούθησα και το συμπληρωματικό σεμινάριο για την «Πειθώ» στις διαπραγματεύσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Αναλαμβάνω τραπεζικές διαπραγματεύσεις, διαπραγμάτευση με funds, , διαπραγμάτευση με εισπρακτικές και ρύθμιση δανείων. Διαθέτω επίσης πιστοποιήσεις στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting), στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations), στις Διεθνείς Επιχειρήσεις (Certificate in International Business), International Diploma in Business Management και το Mini MBA.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *