Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Οι παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκονται καθημερινά σε μια ασφυκτική πίεση από τράπεζες και funds, που τους ζητούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό των στεγαστικών δανείων που έλαβαν κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.