Διαπραγμάτευση με Fund

Γεώργιος Φ. Κοντός - Διαπραγματευτής - Diapragmateytis - Διαπραγμάτευση με funds - Διαπραγμάτευση με servicers - Διαπραγμάτευση δανείων - Ρύθμιση δανείων - Ρύθμιση οφειλών - κόκκινα δάνεια

Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των δανείων έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες στα Funds. Έτσι περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για διαπραγμάτευση με Fund έχει γίνει επιτακτική. 

Τι έχει συμβεί όμως ακριβώς;

Ουσιαστικά λοιπόν οι τράπεζες έχουν πουλήσει τα δάνεια στα Funds. Τα Funds με την σειρά τους, διεκδικούν τις απαιτήσεις αυτές των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες μέσω των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Κάθε δανειολήπτης μπορεί να έρθει σε απευθείας επαφή (διαπραγμάτευση με Fund) με την εταιρεία που διαχειρίζετε το δάνειο του. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι οι ακόλουθες:

Τι είναι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων;

Είναι ακριβώς αυτό που αντιλαμβάνεστε, δηλαδή εταιρείες που έχουν αναλάβει την είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό των Funds. Δηλαδή, δεν είναι οι ιδιοκτήτες των απαιτήσεων, αλλά για να σας το μεταφέρω πιο απλά, είναι οι “εισπράκτορες” για λογαριασμό των Funds. Μάλιστα η κάθε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έχει να διαχειριστεί απαιτήσεις από πολλά Funds. 

Επίσης υπάρχει και το συλλογικό τους όργανο που είναι η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)

Η ανάθεση της διαχείρισης του δανείου σε οποιαδήποτε Εταιρεία Διαχείρισης δεν στερεί από τον δανειολήπτη οποιοδήποτε δικαίωμα είχε έναντι του αρχικού δικαιούχου της απαίτησης (π.χ. σε σχέση με την τράπεζα που χορήγησε το δάνειο ή σε σχέση με τον προμηθευτή που είχε υπογράψει την αρχική σύμβαση με τον πελάτη). 

Ακριβώς όπως ο αρχικός δικαιούχος της απαίτησης, έτσι και οι Εταιρείες Διαχείρισης, εφαρμόζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο:

  • το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτών (Ν. 2251/1994)
  • τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών που έχει εκπονήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που διέπουν τη λειτουργία των Εταιρειών Διαχείρισης

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 4354/2015), η μεταβίβαση ή η ανάθεση διαχείρισης της απαίτησης δεν χειροτερεύει τη θέση του οφειλέτη ή του εγγυητή, ενώ επιπλέον η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να προβεί μονομερώς σε οποιαδήποτε τροποποίηση όρου της σύμβασης ή του επιτοκίου. 

Διαπραγμάτευση με Fund

Συνεπώς η διαπραγμάτευση με Funds μπορεί να προσφέρει στον δανειολήπτη λύσεις που μπορεί να μην είχε σε προγενέστερο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα η απευθείας διαπραγμάτευση με τα Funds, δύναται να επιφέρει τα κάτωθι αποτελέσματα:

  • Διαγραφή μέρους οφειλής κατά κεφάλαιο και τόκους από 25% έως και 60%
  • Μείωση επιτοκίου ακόμη υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ρυθμίσαμε άτοκα
  • Άτοκο πάγωμα μέρους οφειλών με μηδενικό επιτόκιο
  • Δυνατότητα εφαρμογής περιόδου χάριτος με μηδενικές καταβολές ή πληρωμή μόνο τόκων
  • Διαχειρίσιμο χαμηλό ποσό μηνιαίων δόσεων με την μέθοδο δόσεων step up
  • Μακροχρόνια ρύθμιση σε έως και 35 έτη

Ποιοι διενεργούν τους πλειστηριασμούς;

Σαφώς οι εταιρείες διαχείρισης για λογαριασμό των Funds. Πολλοί με ρωτούν:

Είναι εφικτό ενόψη πλειστηριασμού να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση με Funds;

Η απάντηση είναι σαφώς και μπορούμε. 

Κάποιοι δανειολήπτες με ρωτούν αν είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχω την επαφή με το Fund και πρόταση για αναστολή. Το τι θα περιλαμβάνει η πρόταση δεν μπορώ να το γνωρίζω εκ των προτέρων. Όμως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα υπάρχει πρόταση για αναστολή του πλειστηριασμού και ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις. 

Φυσικά δεν προτιμώ να διαπραγματεύομαι με χρονικό περιορισμό, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις πλειστηριασμού. Πολλοί με ρωτούν:

Αν αναλάβεται 5 μέρες πριν τον πλειστηριασμό, θα προλάβουμε να αναστείλουμε;

Ναι είμαι κατά 90% σίγουρος ότι θα προλάβουμε, όμως μην το κάνετε ποτέ αυτό, γιατί βρίσκεστε σε διαπραγματευτικά αδύναμη θέση. 

Μπορούμε να αναστείλουμε χωρίς προκαταβολή, με απευθείας ρύθμιση;

Δυστυχώς όχι, μου έχει συμβεί βέβαια σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις αλλά είναι σπάνιες και οφείλετε σε άλλους παράγοντες.

Θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής πολύ σημαντικό, είναι άλλο το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με funds, όταν βρίσκεστε σε 2μηνη ή 3μηνη καθυστέρηση, άλλο όταν έχει καταγγελθεί η σύμβαση, άλλο όταν έχει εκδοθεί και επιδοθεί διαταγή πληρωμής και εννοείται πως δυσμενέστερο όταν έχει προχωρήσει σε κατάσχεση – πλειστηριασμό.

Εν ολίγοις, ανάλογα με την κλιμάκωση των ενεργειών από πλευράς των εταιρειών διαχείρισης (servicers), αλλάζουν τα δεδομένα καθώς και η δυσκολία και το αποτέλεσμα στην διαπραγμάτευση με Fund. Αντιλαμβάνεστε πως όταν το συναλλακτικό προφίλ του δανειολήπτη είναι κακό, δηλαδή όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, τότε αντιμετωπίζετε η περίπτωση του κακόπιστα. Ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι καθοριστική η συμβολή ενός επαγγελματία διαπραγματευτή, προκειμένου να εξισορροπηθεί και αποκατασταθεί αρχικά, η σχέση εμπιστοσύνης.

Απευθείας διαπραγμάτευση με Funds

Η απευθείας διαπραγμάτευση με Funds – τράπεζες, αφήνει αρκετά περιθώρια ευελιξίας και εξειδικευμένων λύσεων ανά περίπτωση, και αποτελεί βασικό λόγο όπου αρκετοί “κόκκινοι” δανειολήπτες επιλέγουν να προσεγγίσουν τους πιστωτές τους με αυτόν τον τρόπο. Το «κλειδί», όμως στην διαπραγμάτευση με Funds, είναι πάντα η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης. Εφόσον έχετε δάνεια σε Fund και θέλετε να τακτοποιήσετε ή να βελτιώσετε τους όρους του υφιστάμενου δανεισμού, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για μια απευθείας διαπραγμάτευση με Fund, με στόχο να επιτύχουμε μια εξωδικαστική λύση με τους καλύτερους δυνατούς όρους. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Αποδοχή Όρων & Προϋποθέσεων

Γεώργιος Φ. Κοντός
Είμαι ο Γεώργιος Φ. Κοντός, Επαγγελματίας Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής (Certified Professional Negotiator® – CPN). Διαθέτω την πλήρη εκπαίδευση από την Ακαδημία Επαγγελματιών Διαπραγματευτών (Academy of Professional Negotiators) των ΗΠΑ-Καναδά. Επιπλέον παρακολούθησα και το συμπληρωματικό σεμινάριο για την «Πειθώ» στις διαπραγματεύσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Αναλαμβάνω τραπεζικές διαπραγματεύσεις, διαπραγμάτευση με funds, , διαπραγμάτευση με εισπρακτικές και ρύθμιση δανείων. Διαθέτω επίσης πιστοποιήσεις στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting), στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations), στις Διεθνείς Επιχειρήσεις (Certificate in International Business), International Diploma in Business Management και το Mini MBA.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *