διαπραγμάτευση με Funds

Διαπραγμάτευση με Fund

Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των δανείων έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες στα Funds. Έτσι περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για διαπραγμάτευση με Fund έχει γίνει επιτακτική.  Τι έχει συμβεί όμως ακριβώς; Ουσιαστικά λοιπόν οι τράπεζες έχουν πουλήσει τα δάνεια