Διαπραγμάτευση με servicer Βαρκό Πογωνιάς Αιτωλοακαρνανίας