Δικηγόρος για δάνεια

Δικηγόρος για δάνεια στην Αθήνα. Αναζητάς "δικηγόρος για δάνεια", προκειμένου να ρυθμίσεις την οφειλή σου; Επικοινώνησε μαζί μας λάβε συμβουλές από δικηγόρο για δάνεια.

Οι περισσότεροι δανειολήπτες αναζητούν τον όρο “δικηγόρος για δάνεια“, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους. Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι διαθέτουν την απόλυτη εξειδίκευση στο Τραπεζικό δίκαιο και στα δάνεια έχοντας εκατοντάδες αποφάσεις οριζόντιας δικαίωσης δανειοληπτών. Σε αγόγγυστη συνεργασία με το γραφείο μας έχουμε πετύχει χιλιάδες ρυθμίσεις δανείων. Το τραπεζικό δίκαιο και οι υποθέσεις δανείων και οφειλών χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και άριστης γνώσης των ειδικών νόμων και της νομολογίας προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Δικηγόρος για δάνεια και τραπεζικές υποθέσεις

Την αποτελεσματικότητα του γραφείου μας σε συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγόρο στο Τραπεζικό Δίκαιο καθορίζουν το αποτέλεσμα μια επιτυχούς επίλυσης της υπόθεσης σας. Σε αυτό συμβάλουν απόλυτα και οι δεκάδες αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών από δικηγόρο για δάνεια και οι δεκάδες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών μας.

Σε αυτό το άρθρο ο συνεργαζόμενος δικηγόρος για δάνεια με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο, θα απαντήσει υπεύθυνα και με εγκυρότητα. Συγκεκριμένα ρωτήσαμε τον συνεργαζόμενο δικηγόρο μας, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις δανειοληπτών που άπτονται του τραπεζικού δικαίου και αφορούν δάνεια και οφειλές.

Κόκκινα δάνεια: Ρύθμιση και διαγραφή χρέους πως μπορεί να επιτευχθεί;

Όταν μιλάμε για “κόκκινα δάνεια” εννοούμε τα δάνεια που είναι ληξιπρόθεσμα και δεν εξυπηρετούνται πλέον από τους οφειλέτες. Η ρύθμιση αυτών των δανείων επιτυγχάνεται είτε με εξωδικαστική πρόταση ρύθμισης των οφειλών, είτε αντιμετωπίζοντας το δικαστικά. Ενδεικτικά ασκώντας αναγνωριστική αγωγή κατά της τράπεζας για παράνομες χρεώσεις.

Η ρύθμιση των οφειλών μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε στάδιο, ξεκινώντας από δάνεια που έχουν να εξυπηρετηθούν περισσότερο από 3 μήνες και σύντομα θα καταγγελθούν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι δανειολήπτες να βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους.

Αναλόγως σε ποια φάση βρίσκονται, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις τράπεζες, δηλαδή εντελώς διαφορετικό είναι όταν δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή τους σύμβαση, διαφορετικά όταν έχει καταγγελθεί, διαφορετικά όταν έχει εκδοθεί επιδοθεί διαταγή πληρωμής και ακόμα δυσκολότερα όταν βρίσκεται σε κατάσχεση – πλειστηριασμό. Το γραφείο μας σε συνεργασία με την εξειδικευμένους δικηγόρους και δικαστικούς πραγματογνώμονες, έχει πετύχει δεκάδες ρυθμίσεις δανείων.

Την εξωδικαστική πρόταση ρύθμισης μπορεί να προτείνει τόσο η τράπεζα όσο και ο οφειλέτης εγγράφως. Τα μέρη έχουν στη διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα που ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία διαχείρισης με την οποία διαπραγματευόμαστε την ρύθμιση, σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη διάρκεια για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών προκειμένου να αποδεχθεί, να αντιπροτείνουν ή να απορρίψουν την πρόταση του άλλου μέρους.

Στόχος η βιώσιμη λύση με διαγραφή μέρους της οφειλής η οποία μπορεί να φθάσει στα εξασφαλισμένα δάνεια μέχρι και 40%. Ενώ επιδιώκουμε την αναπροσαρμογής της δόσης της οφειλής ώστε να καταστεί απολύτως βιώσιμη. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα, όπως οφειλές είτε σε άλλες τράπεζες, είτε προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, θέματα υγείας και το σύνολο των δαπανών διαβίωσης.

Τα στοιχεία αυτά συνήθως τα ζητάει η τράπεζα προκειμένου να καταλήξουν οι δύο πλευρές στην εξεύρεση κάποιας λύσης από κοινού. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που επιτυγχάνεται ρύθμιση χωρίς οικονομικά στοιχεία, το επιτόκιο επίσης είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε πετύχει άτοκη ρύθμιση.

Δικηγόρος για δάνεια

Οι οφειλέτες δύναται επίσης να ακολουθήσουν και την δικαστική οδό, σε συνεργασία με δικηγόρο για δάνεια. Ασκώντας αναγνωριστική αγωγή κατά της τράπεζας. Την αγωγή μπορούν να ασκήσουν τόσο οι οφειλέτες που εξυπηρετούν τα δάνεια τους όσο και οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων δανείων.

Ειδικότερα, ο οφειλέτης μέσω του δικηγόρου για δάνεια, ζητάει από το δικαστήριο να αναγνωρίσει την παράνομη επιβάρυνσή της οφειλής του και την τυχόν διαγραφή αυτών των παράνομων χρεώσεων. Οι παράνομες αυτές επιβαρύνσεις της τράπεζας συνήθως πηγάζουν από τους καταχρηστικούς όρους (ΓΟΣ) που εμπεριέχονται στις συμβάσεις των οφειλετών με την τράπεζα.

Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο της Εκτέλεσης

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές και τις τραπεζικές εργασίες.

Ο συνεργαζόμενος δικηγόρος για δάνεια στην Αθήνα, έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Τραπεζικού Δικαίου και του Δικαίου της Εκτέλεσης. Παρέχουμε συμβουλές με σκοπό την βιώσιμη λύση της οφειλής σας. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε, εξωδικαστικά την ρύθμιση της οφειλής σας με ταυτόχρονο κούρεμα του δανείου σας. Ενώ το υπόλοιπο να εξυπηρετηθεί σε χαμηλές μηνιαίες δόσεις.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες όπως: Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πιστοποιημένους διαπραγματευτές επιτυγχάνουμε την βέλτιστη λύση. Εκτός από την πλήρη νομική υποστήριξη από δικηγόρο για δάνεια, παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εξής τομείς: σε οικονομικά θέματα, εξυπηρετούμενα και μη δάνεια (κόκκινα δάνεια), αποζημιώσεις, εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας, επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς επίσης και στον τομέα οικονομικών συναλλαγών και σε ζητήματα διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών για τις σχέσεις τράπεζας και πελάτη, βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητα της σχέσης, γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών, γενικό τραπεζικό απόρρητο, απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Ο συνδυασμός ορθών Νομικών Ενεργειών και Εναλλακτικών Μορφών Επίλυσης Διαφοράς δίνουν τη δυνατότητα οριστικής διευθέτησης τραπεζικών οφειλών. 

Αν αναζητάς δικηγόρο για δάνεια και επιθυμείς να ενημερωθείς σωστά και εξειδικευμένα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

Κάλεσε μας τώρα στο τηλέφωνο 210.220.4277 και κλείσε ραντεβού.

Γεώργιος Φ. Κοντός
Είμαι ο Γεώργιος Φ. Κοντός, Επαγγελματίας Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής (Certified Professional Negotiator® – CPN). Διαθέτω την πλήρη εκπαίδευση από την Ακαδημία Επαγγελματιών Διαπραγματευτών (Academy of Professional Negotiators) των ΗΠΑ-Καναδά. Επιπλέον παρακολούθησα και το συμπληρωματικό σεμινάριο για την «Πειθώ» στις διαπραγματεύσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Αναλαμβάνω τραπεζικές διαπραγματεύσεις, διαπραγμάτευση με funds, , διαπραγμάτευση με εισπρακτικές και ρύθμιση δανείων. Διαθέτω επίσης πιστοποιήσεις στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting), στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations), στις Διεθνείς Επιχειρήσεις (Certificate in International Business), International Diploma in Business Management και το Mini MBA.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *