Διαπραγματευτής Παλιάμπελα Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας