Διαπραγματευτής Νέα Λέσβος – Αγγελοπούλου (Μαρούσι)