Διαπραγματευτής Άγιος Γεώργιος Παραμυθιάς Θεσπρωτίας