Διαπραγματευτής Άγιος Δημήτριος Νεοχωρίου Μαγνησίας