Διαπραγματευτής Άγιος Χαράλαμπος Ισθμίων Κορινθίας