Διαπραγμάτευση με servicer Ζαφειρίου – Αγία Μαύρα (Νέα Ερυθραία Αττικής)