Διαπραγμάτευση με servicer Ξηροπόταμος Θεσσαλονίκης