Διαπραγμάτευση με servicer Βουρβάτσι (Κίτσι Αττικής)