Διαπραγμάτευση με servicer Βορός (Αγία Μαρίνα – Άγιος Δημήτριος Κρωπίας)