Διαπραγμάτευση με servicer Βιθυνία (Νέα Μάκρη Αττικής)