Διαπραγμάτευση με servicer Βιομηχανική Ζώνη (Άνοιξη Αττικής)