Διαπραγμάτευση με servicer Βένια (Αρτέμιδα – Σπάτα – Αγία Κυριακή)