Διαπραγμάτευση με servicer Τύμβος Σοφοκλέους (Αχαρνές Αττικής)