Διαπραγμάτευση με servicer Τρίγωνο Φραγκοπούλου (Κηφισιά Αττικής)