Διαπραγμάτευση με servicer Τρίγωνο Αγίας Βαρβάρας (Χαλάνδρι Αττικής)