Διαπραγμάτευση με servicer Θεσσαλονίκη (Κέντρο – Δήμος)