Διαπραγμάτευση με servicer Σπαρόζα (Παιανία Αττικής)