Διαπραγμάτευση με servicer Σκεπαστή Λίμνης Ευβοίας