Διαπραγμάτευση με servicer Σκάλα Πολιχνίτου Λέσβου