Διαπραγμάτευση με servicer Σκάλα Νέων Κυδωνιών Λέσβου