Διαπραγμάτευση με servicer Σχολή Ευελπίδων (Βάρη – Κορωπί – Κίτσι)