Διαπραγμάτευση με servicer Σαρδίνια Αιτωλοακαρνανίας