Διαπραγμάτευση με servicer Σαράντη Αιτωλοακαρνανίας