Διαπραγμάτευση με servicer Σαρανταπηχιώτικα Κορινθίας