Διαπραγμάτευση με servicer Ρέμα Χελιδονούς – Καλιφτάκη (Κηφισιά Αττικής)