Διαπραγμάτευση με servicer Πρώην Αεροδρόμιο (Ελληνικό Αττικής)