Διαπραγμάτευση με servicer Προφήτης Ηλίας Βοιωτίας