Διαπραγμάτευση με servicer Προφήτης Ηλίας Μεσσηνίας