Διαπραγμάτευση με servicer Προφήτης Ηλίας Αιτωλοακαρνανίας