Διαπραγμάτευση με servicer Προφάρτα – Πελτέζι (Κορωπί Αττικής)