Διαπραγμάτευση με servicer Πρόδρομος Αιτωλοακαρνανίας