Διαπραγμάτευση με servicer Πράσινος Λόφος (Ηράκλειο Αττικής)