Διαπραγμάτευση με servicer Πρασιές (Πόρτο Ράφτη Αττικής)