Διαπραγμάτευση με servicer Πολύδροσο (Μαρούσι Αττικής)