Διαπραγμάτευση με servicer Πλατεία Κολιάτσου (Αθήνα)