Διαπραγμάτευση με servicer Πλάτανος Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας