Διαπραγμάτευση με servicer Πλάτανος Κράθιδος Αχαΐας