Διαπραγμάτευση με servicer Πηγάδι Κατσίκη (Αρτέμιδα Αττικής)