Διαπραγμάτευση με servicer Περιστερώνα Θεσσαλονίκης