Διαπραγμάτευση με servicer Περιστέρι Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας