Διαπραγμάτευση με servicer Πελοππονήσιοι (Κηφισιά Αττικής)