Διαπραγμάτευση με servicer Πάτημα (Αχαρνές Αττικής)